Synode Australië

De generale synode van de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) is begonnen op maandag 17 juni in de Free Reformed Church van Darling Downs.

Hoewel de GKN naar deze synode niet zelf een vertegenwoordiger konden sturen, sprak deputaat Buitenlandse Kerken br. K. Wezeman tijdens zijn verblijf in Australië in mei, in opdracht van deputaten Buitenlandse Kerken met de Deputies for Interchurch Relations – Outside Australia van de FRCA. Hierin stond de uitnodiging van de GKN aan de FRCA om een zusterkerkrelatie aan te gaan centraal.