Disclaimer

voor www.gereformeerdekerkennederland.nl

Algemeen

Gereformeerde kerken Nederland, hierna te noemen GKN, verleent u hierbij toegang tot www.gereformeerdekerkennederland.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door GKN en derden zijn aangeleverd. GKN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GKN.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GKN. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.