Verslag bevestiging en intrede ds. C. van Dijk op zondag 26 mei 2024

Op zondag 26 mei j.l. mocht ds. C. van Dijk worden bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk Zwolle e/o. In een voor die gelegenheid afgehuurde Maranatha kerk te Nieuwleusen werd hij bevestigd door de oudpredikant van Zwolle ds J.R. Visser. Naast de gemeenteleden waren genodigden, waaronder de kinderen van het predikantsechtpaar aanwezig.

Velen maakten gebruik van een informeel samenzijn na de dienst om elkaar te ontmoeten.

Ook een gezamenlijke lunch werd door velen genoten.

In de middagdienst deed ds. C. van Dijk intrede met een preek over 2 Kor. 5 de verzen 20 en 21 waarin de indringende boodschap van Christus werd gebracht: laat u met God verzoenen.

Na de dienst werd kort het woord gevoerd door een afvaardiging van de NeGK Ommen n.o., ds. P. Heres namens DGK Zwolle, ds Jongeneel namens de classis en tenslotte door de preses van de kerkenraad.

We kunnen terugzien op een mooie dag waarin de dank aan onze God centraal stond.