Samenkomst Nijkerk

Op zondagavond  26 juni zal DV in het kerkgebouw Bernhardstraat 46 3862 CL te Nijkerk een samenkomst worden gehouden. Aanvang 19.30 uur. Voorganger is ds. E. Hoogendoorn uit Kampen.

Thema:    Prijs de glorie van uw God!
– in de tentoonstelling van zijn scheppingswerken;
– in de handleiding van Zijn Woord;
– in zijn reddende genade.

Na de samenkomst is er gelegenheid koffie te drinken. U bent van harte welkom.
De volgende samenkomst in Nijkerk staat gepland op zondagavond  28 augustus 2011.

Voor informatie en vragen over vervoer:

j.f.deleeuw@wanadoo.nl tel. 06-53672343

Website: www.gereformeerdekerkennederland.nl.