GK Twente

D.V. vanaf 05-01-2014

GK Hardenberg start wijkgemeente in Twente
Zo de Here wil, start de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) een nieuwe wijkgemeente in Twente. 5 januari 2014 zullen de eerste diensten des Woords gehouden worden. In de ochtenddienst hoopt ds. R. van der Wolf voor te gaan en in de middagdienst ds. L. Heres. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We willen u vragen de gemeente in Twente aan de Heere op te dragen in gebed.

Erediensten om 10:00uur en 16:30uur
Wijkgebouw ’De Letterbak’
Clematishof 6, 7621 CV Borne
Contactpersoon: Br. B. Fortuin, Almelo, 06 – 46715057