Ambtsdragers in Gereformeerde Kerk Twente

De in januari in Borne gestarte Gereformeerde Kerk Twente groeit en krijgt ambtsdragers. Op korte termijn termijn wil deze gemeente zelfstandig worden.

De Gereformeerde Kerk Hardenberg houdt sinds afgelopen januari ook kerkdiensten in Borne. Deze kerk maakt deel uit van het landelijk kerkverband Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Met een handvol leden werden kerkdiensten gehouden in wijkgebouw ‘De Letterbak’. Inmiddels is het ledental gegroeid naar 35 leden. De nieuwe leden zijn voornamelijk afkomstig uit de ‘Gereformeerde Kerken vrijgemaakt’. De leden in Borne vormen een wijkgemeente van de Gereformeerde kerk Hardenberg. Deze wijkgemeente noemt zichzelf Gereformeerde Kerk Twente. De leden wonen verspreidt over heel Twente en zelfs daarbuiten. De Gereformeerde Kerk Twente wil toegroeien naar zelfstandigheid. Onlangs zijn er uit eigen kring ambtsdragers verkozen. In een kerkdienst op 26 oktober zijn deze bevestigd. De wijkgemeente kent nu een wijkraad, bestaande uit twee ouderlingen en een diaken. Verdere stappen op weg naar zelfstandigheid worden gezet. De kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Twente worden gehouden op basis van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis.