Besprekingen deputaten DGK GKN

De Generale Synode van de GKN d.d. 17 maart 2018 heeft besloten onderstaande brief van deputaten Eenheid gereformeerde belijders GKN aan deputaten ACOBB DGK, onder de aandacht te brengen van de Generale Synode Lansingerland 2018 van de DGK met het verzoek deze brief bij de  behandeling van de rapporten deputaten ACOBB te betrekken.

Brief DGK deputaten ACOBB – versie met verwijzing naar bijlagen