Zusterkerkrelatie

Op voorstel van deputaten Buitenlandse kerken heeft de  Generale Synode van de GKN d.d. 17 maart 2018  besloten een zusterkerkrelatie aan te gaan met de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche Deutschland (SERK).

Eveneens op voorstel van deputaten is door de Generale Synode besloten de  Free Reformed Churches of Australia (FRCA) te verzoeken formele banden met de GKN aan te gaan in de vorm van een zusterkerkrelatie.