Synode besluiten

Synode besluiten

Gesprek GKN/DGK

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, Hardenberg d.d. 2 november 2019, heeft  in voortgezette zitting op 30 november te Harderwijk besloten: Besluit De synode besluit aan deputaten Eenheid gereformeerde belijders opdracht te geven het gesprek met deputaten ACOBB van de DGK voort…
Read more