Ambtsdragersconferentie

De Gereformeerde Kerk Ede e.o. organiseert een

Ambtsdragersconferentie

Datum: 29 september 2018
Tijd: 10 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur) tot ongeveer 15.30 uur
Plaats: het kerkgebouw in Harderwijk, Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk

Onderwerpen:
Ochtend: Preekevaluatie op de kerkenraad
Stelling: Preekbespreking op de kerkenraad is een noodzakelijk onderdeel van het gezamenlijk leiding geven aan Gods gemeente.
Middag: Onderwijs na de geloofsbelijdenis
Stelling: De verantwoordelijkheid van de kerkenraad om de gemeente te (laten) onderwijzen omvat meer dan de zorg voor kerkdienst en catechisatie.

Bij deze conferentie ligt de nadruk niet op sprekers met een referaat, maar op de eigen inbreng van de deelnemers. Het gaat erom dat zij ruimte krijgen om ervaringen uit te wisselen, elkaar te steunen en te bemoedigen.
De conferentie is bestemd voor ambtsdragers in de Gereformeerde Kerken Nederland. Voor zover de ruimte het toelaat kunnen anderen worden toegelaten, als zij daarvoor een gemotiveerd verzoek indienen. We denken daarbij aan voormalige ambtsdragers, mannen die zich voorbereiden op een eventueel toekomstig ambt, catecheten en mensen die leiding geven aan Bijbelstudies..

Van de deelnemers wordt een bijdrage van € 15,- verwacht in de kosten van zaalhuur, koffie, thee en lunch.
Voor inlichtingen en opgave: conferentie@gkede-eo.nl