Besluit t.a.v. DGK

De Generale Synode Dalfsen 6 oktober 2018 plaatst onderstaande brief met het ten aanzien van DGK genomen besluit op de website. De brief is gericht aan de eerstkomende GS van de DGK. Deputaten ACOBB ontvangen een afschrift.

Met het besluit ten aanzien van de DGK willen we de opdracht tot eenheid die Christus o.a. in Johannes 17 geeft, graag verder gestalte geven. We weten ons daarin door Christus zelf geroepen. We steken in dit besluit onze hand met liefde naar de DGK uit. In de gesprekken die er waren hebben we deze kerken herkend als kerken van Christus. Wij zijn daar blij om. Dat betekent dat we de veroordelingen uit het verleden achter ons laten en ook verder willen. Om die herkenning ook echt vorm te gaan geven. Om die punten te bespreken die buiten Schrift en belijdenis om nog in de weg staan voor daadwerkelijke kerkelijke eenheid. Daarbij is gezamenlijke herkenning als kerken van Christus nodig. We zien er naar uit dat de DGK ook deze stap zet. Om samen in diepe afhankelijkheid en liefde voor de HERE aan die daadwerkelijke eenheid te werken.  

Download de brief als PDF