Kort verslag van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland Dalfsen 24 november 2018 online

Kort verslag van 2e zitting GS GKN Dalfsen 24 november 2018