Kort verslag van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland Dalfsen 6 oktober 2018 online

Kort verslag 1e zitting GS GKN Dalfsen 6 oktober 2018