Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o.

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 2 november 2019 te Hardenberg, heeft besloten de Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. toe te laten tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland en naar art 38 van de Kerkorde, in te stemmen met het instellen van de ambten in de GK Zuidhorn e.o..

De adresgegevens van de Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. zijn:

Rijksstraatweg 34,
9804 ED Noordhorn

E-mail: info@gkzuidhorn-eo.nl
www.gkzuidhorn-eo.nl

De kerkdiensten worden gehouden in het dorpshuis, Noorderweg 61c, 9804 RL Noordhorn.
De diensten beginnen om 9.30 uur en 14.30 uur