Eerstvolgende synode GKN.

Na drie zittingen is de synode van de Gereformeerde Kerken Nederland van 3 oktober 2020, op zaterdag 21 november bijeen in Harderwijk, gesloten.
De eerstvolgende synode zal D.V. bijeengeroepen worden in november 2023. De Gereformeerde Kerk Kampen is aangewezen als samenroepende kerk.