Verlenging spreekconsent

Op voorstel van zijn mentor ds. J.R. Visser en met hartelijke instemming van de kerken is het door de  Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland d.d. 2 november 2019 aan student P. Helmus voor een halfjaar verleende spreekconsent verlengd tot 1 november 2020.