Het kerkverband van de GKN krijgt twee classes.

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland van 3 oktober 2020, bijeen op zaterdag 21 november in Harderwijk, heeft besloten over te gaan tot het instellen van twee classes.

Aan de Gereformeerde Kerk Kampen  is opgedragen in februari 2021 een classis bijeen te roepen bestaande uit de GK Assen Kornhorn, de GK Dalfsen, de GK Kampen, de GK Hardenberg e.o. en de GK Zuidhorn e.o.

Aan de Gereformeerde Kerk Ede e.o. is op gedragen in februari 2021 een classis bijeen te roepen bestaande uit GK Ede e.o. (incl. GK Amersfoort e.o. en GK ’s-Hertogenbosch e.o.), GK Enschede e.o., GK Harderwijk e.o., GK Zwijndrecht e.o. (incl. GK Goes e.o.) en de GK Zwolle e.o. (incl. GK Apeldoorn e.o. en GK Den Helder e.o.)