Dr. A. Bas 25 jaar predikant

Op 5 mei 1996 wordt ds. A. Bas door prof. dr. F. van der Pol bevestigd als predikant van de  Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Lemele-Lemeleveld. Begin 2011 neemt ds. Bas het beroep aan van de GKv te Kornhorn in combinatie met de GKv te Marum. Op 18 maart 2001 doet hij daar intrede.

Op 19 januari 2011 promoveert ds. Bas bij prof. Van der Pol op het proefschrift “Solus Deus adorandus – Angelus Merula (1487–1557) en de heiligenverering”.

Vanwege de kerkelijke ontwikkelingen verlaat dr. Bas eind 2017 de GKv en sluit zich aan bij de GKN. Op 4 februari 2018 wordt hij bevestigd als predikant van de GK Kampen en de GK Dalfsen.
Dr. Bas is als onderzoeker verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK). Ook is hij voorzitter van de redactie van het gereformeerd maandblad Weerklank.