Voortgangsrapport besprekingen deputaten ACOBB (DGK) en Egb (GKN)

Dit rapport is aangeboden aan de synode van de DGK Lutten 2021. En ter informatie gestuurd naar de kerken van de GKN.

Uiteindelijk is het rapport bestemd voor de synode van de GKN Kampen 2023.

Bij de classis Noord en de classis Zuid van de GKN zijn voorstellen ingediend voor een verzoek aan de  samenroepende kerk om een buitengewone synode bijeen te roepen waar deputaten Egb aan de kerken kunnen rapporteren over de voortgang van hun werkzaamheden en eventueel kunnen komen met voorstellen..

 

download dit rapport PDF