Kandidaat R. Douma beroepen door GK Enschede e.o.

De Gereformeerde Kerk Enschede e.o. heeft een beroep uitgebracht op kandidaat R. Douma te Hardenberg. Bij het uitbrengen van het beroep is in eerste instantie uitgegaan van een
parttime dienstverband van 50%. De gemeente in Enschede telt nu 60 leden. Onder Gods leiding hopen we dat we als kerkelijke gemeente verder mogen groeien. Daarnaast willen we
blijven zoeken naar samenwerking met een andere gemeente binnen het kerkverband, zodat br. Douma op termijn naar een fulltime dienstverband kan groeien. Als kerk zijn we de Heere dankbaar dat we tot een beroep mochten komen.