Ds. E. Woudt toegelaten tot de dienst van het Woord

Op donderdag 21 maart 2024 heeft de Classis Noord van de GKN, in vergadering bijeen te Hardenberg, besloten ds. E. Woudt uit Hardenberg toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland.