Prof. dr. F. van der Pol toegelaten tot de dienst van het Woord

Op donderdag 10 juni 2021 heeft de Classis Zuid van de GKN, in vergadering bijeen te Amersfoort, besloten prof. dr. F. van der Pol uit Hattem toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland