Persberichten

Hier worden de persberichten van de Gereformeerde Kerken Nederland gepuliceerd

GK Veenendaal e.o.

“De brs. en zrs. van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt hersteld) te Veenendaal e.o. hebben onlangs besloten zich onder opzicht en tucht te stellen van de kerkenraad van de Geref. Kerk van Zwijndrecht e.o. Dit na een schriftelijke handreiking van het…
Read more

GK Zwolle treedt toe tot kerkverband

De kerken van het voorlopig kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) hebben in hun vergadering van 28 mei 2010 besloten het verzoek van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (De Vijverhoeve) om toe te mogen treden tot het voornoemd kerkverband, positief en met grote dankbaarheid te ontvangen